Önemli Tarihler: Kongreye -40 Gün Kaldı

KURULLAR

ÜTCD YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Recai Pabuçcu

2. Başkan
Prof. Dr. Murat Sönmezer

Genel Sekreter
Prof. Dr. Hüseyin Görkemli

Sayman
Prof. Dr. Yılmaz Şahin

Üyeler
Prof. Dr. Turan Çetin
Prof. Dr. Cem Demirel
Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu
Prof. Dr. Bülent Gülekli
Prof. Dr. Timur Gürgan
Prof. Dr. Tayfun Kutlu
Prof. Dr. Erol Tavmergen