Önemli Tarihler: Kongreye -40 Gün Kaldı

GESEA

GESEA PDF

Değerli Meslektaşlarımız,

Avrupa’da yıllardır düzenlenmekte olan endoskopik cerrahi (histeroskopi ve laparoskopi) eğitim programı (GESEA, Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment) Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresinde Nirvanan Cosmopolitan Otel, Antalya’da 5. defa gerçekleştirilecektir. Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi (EAGS), Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (ESGE) ve Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Koleji ve Board’u (EBCOG) iş birliği içinde endoskopik cerrahinin eğitim kurallarını ve stratejisini standardize etmek planı içinde bilimsel araştırmalar yapmış; ve bunun sonucunda laparoskopik psikomotor beceri değerlendirme ve kazanmada kabul edilmiş bir program (GESEA) oluşturulmuştur. Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde defalarca yapılan bu kurslar gerek katılımcılar gerekse eğitimciler tarafından çok başarılı bulunmuştur. Ülkemizde bu programı Üreme Tıbbı Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 3 kez düzenlenmiş ve 80 katılımcı ilk basamak eğitimi almıştır.

Maketler üzerinde Avrupa standartlarında yapılan bu eğitim modeli Avrupa’da yıllarca üzerinde çalışılmış ve akredite olmuş bir eğitim programıdır. Laparoskopik psikomotor beceri değerlendirmede ve kazanmada kabul edilmiş bu organizasyon, teorik eğitimin ardından Laparoskopik Psikomotor Beceri Değerlendirme (LASTT Metodu, SUTT metodu) ve Histeroskopik Psikomotor Beceri Değerlendirmeyi (HYSTT metodu) içermektedir. Eğitim programına GESEA kuralları gereği 10 eğitim masası üzerinde, her bir endoskopi pratik eğitimi için (LASTT/SUTT veya HYSTT) günlük 20 kursiyer katılabilmektedir.

Bu eğitime katılan adaylar kurs sonunda; kendi psikomotor becerilerinin farkında olabilmekte, kendi düzeyini diğer katılımcılar ile karşılaştırabilmekte ve kurs sonunda laparoskopik ve histeroskopik beceri yetkinliklerini final rapor olarak alabilmektedirler. Bu eğitimler Avrupa’da geçerli sertifikasyon ve diplomayı sağlayan sınavlara hazırlık olarak verilmektedir.

Türkiye’de Üreme Tıbbı Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği tarafından yapılan GESEA kurslarına katılmış olan meslektaşlarımız uygun şartları karşıladığı takdirde 4 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak olan GESEA programının 1. Basamak (BACHELOR IN ENDOSCOPY) sertifikasyon sınavına da girebileceklerdir.

Bu kursların sonunda başarılı olan adaylara GESEA Temel Eğitim belgesi ve sınavda başarılı olan adaylara 1. Basamak (BACHELOR IN ENDOSCOPY) sertifikası verilmektedir. Endoskopik Cerrahi alanında Avrupa standartlarında yapılacak kursumuz 10 istasyonda toplam 20 Laparoskopi ve 20 Histeroskopi olarak gerçekleşecektir. Her iki kursumuzdaki toplam kursiyer sayısı 40’ı geçmeyeceğinden dolayı Jinekolojik Endoskopi ile uğraşan meslektaşlarımızın acilen kayıt yaptırmasını öneririz. Ayrıca bu kursta daha önce kursu tamamlamış olan 80 kursiyerin Level – 1 imtihanı yapılabilecektir. Kursu tamamlayan kişilerin EK-1’i mutlaka okumaları gerektiğini önemle belirtiriz.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Derneği Başkanı

GESEA WS | 2 Kasım 2023
Kuru Laboratuvar workshop GESEA Histeroskopi Düzey I
10 istasyon ve 20 katılımcı
Her katılımcının egzersizi anlamak ve uygulamak için her egzersizden önce en az 10 dakikası olacaktır.
Daha sonra grup; egzersizi yapacak, herkes aynı anda başlayacak ve her egzersizi her seferinde puanları kaydederek 3 kez yapacaktır.

 

SAATLER  
13:30 - 14:00 Diagnostik Histeroskopinin Nasıl Yapılacağına İlişkin Esaslar Araçlar, Cihazlar ve Teknik
  Psikomotor Beceriler
14:00 - 15:00 HYSTT I: Egzersiz 1 ve Egzersiz 2
15:00 - 16:00 HYSTT II: Egzersiz 1 ve Egzersiz 2
16:00 - 16:30 Kahve molası
16:30 - 17:00 On histeroskopi vaka videosunun tanısını koymak ve tartışmak için
“Ne görüyorum”
  Operatif Histeroskopi
17:00 - 18:00 Operatif Histeroskopinin Nasıl Yapılacağına dair Prensipler Araç, Cihaz ve Teknikler
18:00 – 19:00 HYSTT II: Hassas Egzersizler

GESEA WS | 3 Kasım 2023
Kuru Laboratuvar workshop GESEA Laparoskopi Düzey I
10 istasyon ve 20 katılımcı

 

SAATLER  
09:00 - 10:30 LASTT I: Egzersiz 1, Egzersiz 2 ve Egzersiz 3
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:30 Laparoskopik Sütür
- Endoskopik dikiş atmada ergonomi
- Aletler ve teknikler
- İğnenin yüklenmesi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 İntrakorporeal Düğümleme Teknikleri
14:30 - 15:30 Camembert Ped Modeli Üzerinde Hassasiyet ve Çift El Becerisi Egzersizleri
15:30 - 16:00 Ekstrakorporeal Düğümleme
16:00 - 17:00 SUTT I