Önemli Tarihler: Kongreye -40 Gün Kaldı

Bilimsel Program

PDF programa ulaşmak için tıklayınız.

SAATLER KURS SALONU 1
  GENİTAL ESTETİK KURSU
  Kurs Koordinatörü: Süleyman Eserdağ
13:30 - 14:20 Kadın Genital Estetik Sanatına Giriş
. A’dan Z’ye Prosedürler
. İdeal Vulva Konsepti
. Temel Prensipler
. Hasta Seçimi
. Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar
Süleyman Eserdağ
14:20 - 14:40 Estetik-Rekonstrüktif Cerrahi İçin Temel Anatomi ve Fizyoloji
Selver Kübra Akkaya
14:40 - 15:10 Vajinal CO2 Lazer
. Lazer Fiziği ve Doku Etkileşimleri
. Endikasyon ve Kontrendikasyonlar
. Uygulama protokolleri
Süleyman Eserdağ
15:10 - 15:30 Vulvar Renk Açma Prosedürleri
E. Zeynep Yılmaz Tekmen
15:30 - 15:50 KAHVE MOLASI
15:50 - 16:10 Labioplasti & Hudoplasti ve Revizyon Ameliyatları
Süleyman Eserdağ
16:10 - 16:30 Rejeneratif Tedaviler (Yağ transferi, SVF, Kök Hücre Tedavileri
Süleyman Eserdağ
16:30 - 16:50 Fonksiyonel ve Kozmetik Amaçlı Hyaluronik Asid Uygulamaları
. Labia Majora Ogmentasyon
. G Shot
Dilek Polat
16:50 - 17:10 Video Sunumlar:
. Lazer Asiste Labioplasti
. Inverted-Y Hudoplasti ve Frenuloplasti
. Labia Majora Yağ Transferi
. Karboksiterapi
. Müllerian Agenezi için Vaginoplasti
. Vazer ile Mons Pubis Küçültme
. Lazer bleaching
. Kemik iliği ve Mezenşimal Kök Hücre Karışımı ile Lichen Sclerosus Tedavisi
. Lazer bleaching
. Kemik iliği ve Mezenşimal Kök Hücre Karışımı ile Lichen Sclerosus Tedavisi
Süleyman Eserdağ
17:10 - 17:40 Tartışma ve Günün Değerlendirilmesi

SAATLER KURS SALONU 2
  HİSTEROSKOPİ KURSU
  Kurs Koordinatörü: Recai Pabuçcu, Turan Çetin
Oturum Başkanları: Gazi Yıldırım, Fatih Şendağ, Yılmaz Şahin, Ebru Çöğendez
13:00 - 13:20 Intrauterin Adezyonların ve Asherman Sendromunun Tedavisi
Bülent Haydardedeoğlu
13:20 - 13:40 Uterun Malformasyonların ESHRE - ESGE Klasifikasyonu
Marco Gergolet
13:40 - 14:00 Dismorfik Uterusların Tedavisi
Artur Ludwin
14:00 - 14:20 Minirezektoskopu Nerede, Nasıl Kullanalım?
Stefano Bettochi
14:20 - 14:40 Mülaryan Anomalilerin Tedavisi
Marco Gergolet
14:40 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:30 Konuşmacılarla Histeroskopik Operasyonların Tartışılması

SAATLER KURS SALONU 3
  3D - 4D VAJİNAL SONOGRAFİ KURSU
  Kurs Koordinatörleri: Gamze Sinem Yücel, Emre Pabuçcu
Oturum Başkanları: Çağrı Gülümser, Barış Mülayim, Göğşen Önalan
13:00 - 13:20 3 Boyutlu Vajinal Propun Fizik Esasları
Eray Çalışkan
13:20 - 13:40 3 Boyutlu Vajinal Propla Nasıl Tanı Koyuyoruz?
Gamze Sinem Yücel
13:40 - 14:00 3 Boyutlu Vajinal Propla Elde Edilmiş Güncel Resimler
Emre Pabuçcu
14:00 - 14:20 3 Boyutlu Vajinal Propu Nasıl Kullanıyoruz?
Güler İsrafilova
14:20 - 14:40 3 Boyutlu Vajinal Propla Elde Edilmiş Güncel Resimler
Denizhan Deniz
14:40 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI

SAATLER SALON 1
08:50 - 10:30 OVULATORY DISORDERS AND OVARIAN STIMULATION REGIMES
Oturum Başkanları: Recai Pabuçcu, Murat Sönmezer
08:50 - 09:10 Reproductive Health and Treatment Possibilities in Mediterranean Region/ Inequalities and How To Solve it
Tatiana Motrenko
09:10- 09:30 Future of ART
Hassan Sallam
09:30 - 09:50 Triggering Final Follicular Maturation- hCG, GnRH-Agonist or Both, When and To Whom?
Raoul Orvieto
09:50 - 10:10 Derin Endometriozisin Konservatif ve Cerrahi Seçenekleri
Anis Feki
10:10 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KEYNOTE KONUŞMA

Oturum Başkanı: Hüseyin Görkemli
issue Engineering and Stem Cell Reproductive Medicine: Where are we?
Anis Feki
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Fatih Şendağ, Gazi Yıldırım
12:05 - 12:20 Kronik Endometrit Değerlendirilmesi
Tatiana Motrenko
12:20 - 12:35 İntrauterin Adezyonların Güncel Yönetimi
Recai Pabuçcu
12:35 - 12:50 Mini, 7mm ve Konvensiyonel Rezektoskop Kullanımı
Stefano Bettocchi
12:50 - 13:05 Uterin malformasyonlarında ESGE-ASRM Klasifikasyonu Tartışmaları: Son Durum
Marco Gergolet
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15 - 14:55 TARTIŞMA | HERKESE DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ
Moderatör: Kerem Doğa Seçkin
EVET - Kemal Özgür
HAYIR - Başar Tekin
14:55 - 15:40
UYDU SEMPOZYUMU

İnfertilitede Tanı, Tedavi ve Ultrasonun Kullanımı
Rıfat Gürsoy
15:40 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Ali Rüştü Ergür, Ertan Sarıdoğan
16:00 - 16:20 Utein Fibroidler ve Ablasyon
Ertan Sarıdoğan
16:20 - 16:40 Laparoskopik Myomektomi
Yücel Karaman
16:40 - 17:00 ESGE ve ESHRE Gözüyle Türk Jinekologları Avrupa Platformlarında Nasıl Yer Alabilir?
Ertan Sarıdoğan
17:00 - 17:20 Üreter Diseksiyonundaki Laparoskopik Kritik Noktaları
Gürkan Kıran
17:20 - 17:30 Tartışma
17:30 - 18:15 TARTIŞMA | KÜMÜLATİF CANLI DOĞUM ORANLARINDA MILD STIMULASYON KONVASIYONEL KADAR ETKİLİDİR?
Moderatör: Emre Pabuçcu
EVET - Seyit Temel Ceyhan
HAYIR - Cem Fıçıcıoğlu
19:00 - 20:00 AÇILIŞ SEREMONİSİ

SAATLER SALON 2
08:50 - 10:30 İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Nilgün Turhan, Murat Bozkurt
08:50- 09:05 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı, Öploid Embriyo Neden İmplante Olmaz
Ege Nazan Tavmergen Göker
09:05 - 09:20 Recurrent Miscarriage: Current Guideline Recommendations
Bettina Toth
09:20 - 09:35 Kötü Prognozlu Hastalarda Sonuçları Nasıl Optimize Edebiliriz?
Gamze Sinem Yücel
09:35 - 09:50 İleri Yaş Erkeklerde Spermdeki Epigenetik Modifikasyonlar
Mete Gürol Uğur
09:50 - 10:05 Kötü Ovaryan Yanıtlı Hastaların Ovülasyon Stimülasyonlarının Yönetimi
Mehmet Çolakoğlu
10:05 - 10:30 Tartışma
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 MSRM OTURUMU
Oturum Başkanları: Erol Tavmergen, Efstratios Kolibianakis
12:05 - 12:20 Oxidative Stress in Assisted Reproduction
Hassan Sallam
12:20 - 12:35 Postponement of Menopause by Cryopreserving Ovarian Tissue
Efstratios Kolibianakis
12:35 - 12:50 Uterus Fibroids - Should We Operate Before IVF
Erol Tavmergen
12:50 - 13:05 Androgen Priming for Ovarian Stimulation in Poor Responders Group
Tatiana Motrenko
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:50 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Ayşe Filiz Yavuz, Arzu Yurci
16:00 - 16:20 Farklı Gonadotropin Rejimleri Endometriumu Nasıl Etkiliyor?
Emre Okyay
16:20 - 16:40 LH Addition During Ovarian Stimulation: Facts and Fiction
George Lainas
16:40 - 17:00 İlerlemiş Maternal Yaşta Oositte Epigenetik Modifikasyonlar
Yavuz Tokgöz
17:00 - 17:20 DNA Tamir Mekanizması Hastalıklarının İnfertilitede ve Kanserde Rolü Nedir?
Serdar Ceylaner
17:20 - 17:30 Tartışma

SAATLER SALON 3
08:50 - 10:30 KONTRASEPSİYON
KONTRASEPSİYON & ÜREME SAĞLIĞI ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları: Berna Dilbaz, Sezai Şahmay
08:50 - 09:10 Estetrol İçeren Yeni Kombine Oral Kontraseptifler
Kristina Gemzell Danielsson
09:10 - 09:30 Sadece Progestin İçeren Kontraseptif Kullanan Kadınlardaki Anormal Uterin Kanamaların Yönetimi
Giovanni Grandi
09:30 - 09:50 Sadece Progestin İçeren Yeni Haplar
Ali Kubba
09:50 - 10:10 Acil Kontrasepsiyonda Yeni Gelişmeler
Sharon Cameron
10:10 - 10:30 Tartışma
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 ADÖLESAN
Oturum Başkanları: Sevim Dinçer Cengiz, Esra Çetinkaya
12:05 - 12:20 Abnormal Uterin Bleeding In Adolescents
Esra Çetinkaya 
12:20 - 12:35 Fertility Preservation For Adolescents
Aslı Yarcı Gürsoy 
12:35 - 12:50 Hymen and Vagina Anomalies In Adolescents
Sevim Dinçer Cengiz
12:50 - 13:05 Labioplasty In Adolescents: Advice and Guidance
Paul Wood
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:50 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ercan Aygen, Belgin Selam, Ümit Arslan Naykı
 

SS-01 Varfarin Kullanan Hastada Korpus Hemorajikum Kist Rüptürü Yönetimi: Olgu Sunumu
Kübra Bağcı

SS-02 OHVIRA Syndrome Presents With Acute Abdomen Findings Treated With Laparatomy And Vaginal Approach
Sıtkı Özbilgeç

SS-03 IVF’de foliküler çıktı hızı (FORT) siklus ve gebelik sonuçlarını öngörmede etkin mi ?
Yavuz Tokgöz

SS-04 The Effect of Human Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells in Cyclophosphamide-Induced Premature Ovarian Failure in Rat Model
Nazlı Çil

SS-05 Efcacy of atosiban for repeated implantation failure in frozen embryo transfer cycles
Tuğçe Baykara

SS-06 Col2A1 mutasyonun neden olduğu Fetal Kniest Displazi olgusu
Ebru Yüce

SS-07 Pregnancy Results After Frozen Embryo Transfer (FET): A Comparison of Three Different Protocols
Nilüfer Akgün

SS-08 Azalmış yumurtalık rezervinin <38 yaşı vakalarda gebelik sonuçları üzerine etkisi
Sevinç Özmen

SS-09 Polikistik over sendromunda serum D vitamini, Tpaı-1 düzeyi ve koagülasyon parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Nefise Nazlı Yenigül

SS-33 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamalarına Başvuran Çiftlerin Bu Alandaki Bilgi Düzeylerinin Stres Seviyelerine Olan Etkisi
Halil Ruso

SAATLER SALON 4
  JİNESEKSOLOJİ VE TIBBİ SEKSOLOJİ KURSU 
  Kurs Koordinatörleri: Cem Keçe
13:00 - 13:50 Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
Cem Keçe
13:50 - 14:10 Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Psikiyatrik Yaklaşımı
Fatma Coşar
14:10 - 14:40 Kadın Orgazmı
Cem Keçe
14:40 - 15:00 Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluğu (CTDB)
Fatma Coşar
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 15:50 Sürekli Genital Uyarılma Bozukluğu (SGUB)
Cem Keçe
15:50-16:10 Kadınlarda Cinsel İlgi ve Uyarılma Bozukluğu (KCİUB)
Fatma Coşar
16:10-16:30 Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu
Cem Keçe
16:30-16:50 Fonksiyonel Cinsel Terapi
Fatma Coşar
16:50-17:20 Tartışma ve Günün Değerlendirilmesi

SAATLER SALON 1
08:50 - 10:30 IVF 1
Oturum Başkanları: Onur Karabacak, Semih Zeki Uludağ, Murat Özel
08:50- 09:10 Can We Really Use Ovarian Reserve as a Guide To Ovarian Stimulation
Hassan Sallam
09:10- 09:30 Optimisation of The Follicular Phase in IVF
Christophe Blockeel
09:30 - 09:50 New Tools In Hypo-Low Responders
Şafak Olgan
09:50 - 10:10 Dondurulmuş embriyo transferinde protokoller: en iyisi hangisi?
Cem Çelik
10:10 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KEYNOTE KONUŞMA
Oturum Başkanı: Ümit İnceboz

Individualised Treatment Of Endometriosis Associated İnfertility
Ertan Sarıdoğan
11:00 - 11:45
UYDU SEMPOZYUMU - EXELTIS
Moderatör: Recai Pabuçcu

Kontrasepsiyonda Son Nokta
Erol Tavmergen
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 REPRODÜKTİF GENETİK
Oturum Başkanları: Bülent Gülekli, Muhterem Bahçe
12:05 - 12:20 PGT-A, Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) Kullanan Tüm Kadınlara Sunulmalı mı?
Efstratios Kolibianakis
12:20 - 12:35 ART'de Tekgen Hastalıklarında PGT Uygulamaları ve Limitasyonları
Volkan Baltacı
12:35 - 12:50 PGT-A'nın Limitasyonları: Embriyo Hasarı, Yanlış Pozitifler ve Yanlış Negatifler
Raoul Orvieto 
12:50 - 13:05 Embriyo Aneuploidileri: Tanımlar ve Kullanım Önerileri
Christian Ottolini
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15 - 14:55

PANEL: İNFERTİLİTE - ONKOLOJİ PANELİ
Moderatör: Rifat Gürsoy, Faruk Köse, Fadıl Kara
Konuşmacılar: Fırat Ortaç, M. Cemal Yenen, Polat Dursun,Sancar Bayar, Mehmet Ali Ergün

  Endometrium Kanseri ve İnfertilite Yönetimi
  HPV ve sermiks Kanseri İnfertilite Yönetimi
  Over Kanseri ve İnfertilite Yönetimi
  Meme Kanseri ve İnfertilite Yönetimi
14:55 - 15:40
UYDU SEMPOZYUMU - VEM İLAÇ
Moderatör: Erol Tavmergen


IVF Sikluslarında GnRH Antogonistlerinin Kullanımı
Murat Sönmezer
15:40 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 FERTİLİTE PREZERVASYONU
Oturum Başkanları: Kazım Gezginç, Hakan Özörnek
16:00 - 16:20 Reprodüktif Yaşlanmanın Geciktirilmesi Amacı ile Overyan Kriyoprezervasyon ve Transplantasyon
Kutluk Oktay
16:20 - 16:40 Kemoterapi Siklusları Sırasında GnRH Analog Tedavisi Overyan Rezerv/Fertiliteyi Korur mu?
Volkan Turan
16:40 - 17:00 Lösemi Vakalarında Overyan Transplantasyon Güvenli midir?
Murat Sönmezer
17:00 - 17:20 Endometriosis ve Fertilite Prezervasyonu
Cem Demirel
17:20 - 17:30 Tartışma
17:30 - 18:15 TARTIŞMA | Progestine Primed OS (PPOS), GnRH Antagonist protokolü kadar...
Moderatör: Tayfun Alper
Etkilidir - Şafak Hatırnaz
Değildir - Mehmet Bilge Çetinkaya

SAATLER SALON 2
08:50 - 10:30 EMBRİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Koray Yıldız, Özgür Kan, Seren Şenyurt
08:50- 09:10 OMICS ve Embriyoloji Laboratuvarı
Halil Ruso
09:10- 09:30 Artifisiyel Yumurta Aktivasyonu
Zafer Nihat Candan
09:30 - 09:50 2023 Yılında Time-Llapse Görüntüleme Sistemleri: Güncel Durum
Elif Ergin
09:50- 10:10 Pre-İmplantasyon Genetik Tanı: Embriyolog Gözüyle
Cihan Halicigil
10:10 - 10:30 Tartışma
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 HER YÖNÜYLE ENDOMETRİOZİS VE FERTİLİTE
ENDOMETRİOZİS ve ADENOMYOZİS DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları: Engin Oral, Ümit İnceboz
12:05 - 12:20 Endometriozis ve Adenomyozisli Hastaların Tanısında Görüntüleme
Taner Usta
12:20 - 12:35 Endometriozisin Eşlik Ettiği İnfertilitede Bireyselleştirilmiş Tedavi
Ertan Sarıdoğan
12:35 - 12:50 DIE’li İnfertil Hastalarda Cerrahi: Teknik, Zamanlama, Tuzaklar
Ahmet Kale
12:50 - 13:05 Endometriozisli Hastalarda Gebelik: Neyle karşılaşacağız?
Koray Elter
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:40 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 TÜBİD OTURUMU
Oturum Başkanları: Bülent Tıraş, Şahin Zeteroğlu
16:00 - 16:20 Over Rejuvenasyonunda Adjuvan Uygulamalar
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
16:20 - 16:40 IVF Pratiğinde Rejeneratif Tedavilerin Yeri
Yiğit Çakıroğlu 
16:40 - 17:00 GMCSF Rejimlerinin IVF Üzerine Etkileri
Bülent Tıraş
17:00 - 17:20 Kanserli Olgularda Fertilite Prezervasyonu; Oosit ve Embriyo Dondurma Protokoller ve Sonuçlar
Şebnem Özyer  
17:20 - 17:30 Tartışma

SAATLER SALON 3
08:50 - 10:30 MENOPOZ
MENOPOZ ve OSTEOPOROZ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Gülay Kurtay
08:50- 09:10 Vazomotor Semptomların Klinik Önemi
Hakan Seyisoğlu
09:10- 09:30 Postmenopozal Seksüel Disfonksiyon Tedavisinde Testosteron
Tamer Erel
09:30 - 09:50 Postmenopozal Osteoporozis
Serdar Özşener
09:50- 10:10 Postmenopozal Meme ve Hormon Etkileşimi
Levent Şentürk
10:10 - 10:30 Tartışma
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 12:45 TARTIŞMA | Öploid Embriyo Transferi Kümülatif Doğumları Arttırır mı?
Moderatör: Kubilay Vicdan
EVET - Eray Çalışkan
HAYIR - Göğşen Önalan
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:40 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet Çolakoğlu, Coşkun Şimşir
 

SS-13 Bakırlı RİA Kullanımı ve Genital Enfeksiyon İlişkisi
Hüseyin Aytuğ Avşar

SS-14 Postmenapozal Kanamada Endometrium Kalınlığının Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi
Ufuk Atlıhan

SS-15 Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Mini Sling uygulamasına ait Sonuçlar
Can Ata

SS-16 Congenital Fallopian Tube and Associated Anomalies in Primary Infertility Patients: Observational Descriptive Study Infertile Population
Güler İsrafilova

SS-17 Dual or Standard Ovulation Trigger in POSEDION group 3–4 poor-responders
Nilüfer Akgün

SS-18 IVF Gebeliği Sonrası Küretaja Bağlı Tubal Herniyasyon
Semih Zeki Uludağ

SS-19 Androjen İnsensitivite Sendromu: vaka sunumu
Ülfet Sena Metin

SS-20 IMSI ve AH uygulanan Üremeye Yardımcı Tedavi Sikluslarında Sigara Kullanımın Etkisi
Müge Kovalı Sezer

SS-21 The clinical characteristics and surgical approach of scar endometriosis: A case series of 12 women
Onur Yavuz

SS-22 Çocuk ve Adolesanlarda Over Kitlelerinin Retrosprektif Analizi
Arzu Bostancı Durmuş

SAATLER SALON 4
09:00-11:00 HEMŞİRELİK OTURUMU
  Kurs Koordinatörü: Cem Fıçıcıoğlu
Oturum Başkanları: Umur Çolgar, Hasan Serdaroğlu, Nur Şenel
09:00- 09:10 Başarılı Embriyo Transferi İçin Gerekli Koşullar ve Hemşirenin Rolü
Safiye Sarıkoç
09:10- 09:20 İnfertil Çiftin Değerlendirilmesinde Hemşire Gözüyle Anamnezin Önemi
Feray Yücesoy
09:20-09:30 İyi Hemşirelik Uygulamalarının ART Tedavilerinde Başarıyı Artırıcı Rolü. Farklı Sosyo-Ekonomik Seviyede ve Farklı Kültürel Yapılarda Kişiye Özel Hemşirelik – Yaklaşım Nasıl Olmalı ?
Nalise Öcal
09:30-09:40 Ovulasyon İndüksiyon Takibinde Hemşirenin Dikkat Etmesi Gerekenler ve Hemşirenin Rolü
Şebnem Akarsu
09:40-09:50 Hemşireliğin Geleceği: Robotik Hemşireler Ne Zaman Gerçek Olacak?
Emel Gümüş
09:50-10:00 İnfertilite Hemşirelik Eğitiminin Önemi ve Profesyonel Gelişim
İlkay Çavuşoğlu
10:00-10:10 IVF Tedavisinde Hastaların Yanlış İlaç Kullanımı Oluyor mu. Nasıl Yönetelim ?
Nazmiye Yürekli
10:10-10:20 Temel KOH Protokolleri
Ergül Demircivi
10:20-10:30 IVF Uygulamalarında Hangi Hastalara Genetik Tarama Yapalım
Ulya Üskent
10:30-10:40 Negatif Sonuç Alınan Hastalara Yaklaşım Ne Olmalı?
Safiye Sarıkoç
10:40-10:50 FET Siklus Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Özcan
10:50-11:00 Tartışma
11:00-11:30 KAHVE MOLASI

SAATLER SALON 1
08:50 - 10:05 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları:Ebru Çöğendez, Gökhan Bayhan
08:50 - 09:05 IVF Overyan Stimülasyonunda Temel Prensipler: Neleri Bilmeliyiz?
Mustafa Taş
09:05- 09:20 Taze ve FET Sikluslarında Optimal Luteal Destek
Emre Pabuçcu
09:20 - 09:35 Foliküllerin Yıkanması Gerçekten Gerekli mi?
Çağdaş Şahin
09:35 - 09:50 Blastosist vs Klivaj Embriyo – Gebelik Sonuçları Farklı mı?
Ferruh Acet
09:50 - 10:05 Tartışma
10:30 - 11:00 KEYNOTE KONUŞMA
Oturum Başkanı:Bülent Gülekli


Klinik Kullanımı İyileştirmeye Yönelik Yeni PGT-A Teknolojileri
Christian Ottolini
11:00 - 11:45 UYDU SEMPOZYUMU - MERCK
Moderatörler: Recai Pabuçcu, Erol Tavmergen

LH/FSH Eksikliği olan Hastaların Yönetimi
Volkan Turan,  Emre Pabuçcu
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 TARTIŞMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Grigoris Grimbizis, Recai Pabuçcu
12:05 - 12:20 Uterin Septum Kesilmeli
Marco Gergolet
12:20 - 12:35 Septum Kesilmemeli
Cem Demirel
12:35 - 12:50 Dismorfik Uteruslar Tedavi Edilmeli
Artur Ludwin
12:50 - 13:05 Uteruslar Tedavi Edilmemeli
Grigoris Grimbizis
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:55-15:05 TARTIŞMALI KONULAR - TROMBOFİLİ
Oturum Başkanları: Ali Acar, Volkan Kurtaran
14:15 - 14:25 IVF Öncesinde Endometriomaya Yaklaşım
M. Cihat Ünlü
14:25 - 14:35 Embriyo Transferi Öncesi Endometrial Poliplere Yaklaşım
Ümit Göktolga
14:35 - 14:45 Çoğul Gebelik Problerınde Radyogrekans ve Laser Uygulaması
Ali Acar
14:45 - 14:55 ET Öncesi İnce Endometriumda Yönetim
İsmail Çepni
14:55-15:05 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlıklarında Trombifilinin Yeri Nedir?
Kazım Gezginç
15:50 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 PANEL: COH SİKLULASRININ OPTİMAL YÖNETİMİ
Moderatör: Mehmet Erdem
Panelistler: Mesut Öktem, Tayfun Kutlu, Meryem Kürek Eken, Onur Karabacak, Cihan Toğrul
  Optimal Gonadotropin Seçimi ve Dozlama
  Optimal Down Regülasyonu
  HCG v.s. Analog-Dual Trigger
  Hormon Monitorizasyonu
  Monitarizasyon Sırasındaki Problemlerle Başa Çıkma
17:30 - 18:15 TARTIŞMA | ENDOMETRIOMA ÇIKARILMALI MIDIR?
Moderatör: Muhammet Erdal Sak
EVET - Fatih Şendağ
HAYIR - Engin Oral

SAATLER SALON 2
08:50 - 10:30 FERTİLİTE PREZERVASYONU
Oturum Başkanları: Hüseyin Görkemli, Tayfun Kutlu
08:50- 09:10 Cancer Cell Contamination and Decontamination Methods For Ovaries
Christiani Amorim
09:10- 09:30 Overyan Kriyoprezervasyon - Güncel Durum
Emre Şükür 
09:30 - 09:50 Oosit Kriyoprezervasyon - Güncel Durum
Nafiye Karakaş
09:50- 10:10 BRCA Patojenik Varyantları ve Overyan Rezerv İlişkisi
Volkan Turan
10:10 - 10:30 Tartışma
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:15 ANDROLOJİ
Oturum Başkanları: Önder Yaman, Ahmet Hakan Haliloğlu
12:05 - 12:20 Study to İmprove Clinical Results of Male İnfertility Treatment ROSI (Round Spermatid Injection) with Correcting Genetic Expression by Histone Deacetylase İnhibitor
Atsushi Tanaka
12:20 - 12:35 Kök Hücre Tedavilerinin Erkek İnfertilitesindeki Rolü
Kaan Aydos
12:35 - 12:50 Communicating Andrology To The Public and Patients
Allan Pacey
12:50 - 13:05 Rekürren Abortus ve IVF Başarısızlıklarında Spermin Rolü
Selahittin Çayan
13:05 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 PCOS
Oturum Başkanları: Umur Çolgar, Hasan Serdaroğlu
16:00 - 16:20 PCOS Obez Hastalarda Bariatrik Cerrahinin Yeri
Oktay Banlı
16:20 - 16:40 Polikistik Over Sendromu Tanımlama, Prevalans, Metabolik Etkiler
Ali Yavuzcan
16:40 - 17:00 PCOS da Yaşam Tarzı Değişiklikleri, İnsülin Duyarlaştırıcı Ajanlar, Cerrahi Tedavinin Yeri
Cavidan Gülerman
17:00 - 17:20 PCOS'ta Monofoliküler Ovülasyon İndüksiyonu Teknikleri
Gülnur Özakşit
17:20 - 17:30 PRP Treatment for Clomiphene Resistant Pcos Women
Ayla Sargın

SAATLER SALON 3
08:50 - 10:05 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Turan Çetin, Ali Akdemir
08:50 - 09:05 Dismorfik Uterus İnfertilite Nedeni mi?
Artur Ludwin
09:05- 09:20 İstmosel Onarımında Laparoskopi ve Histeroskopi Seçenekleri
Barış Mülayim
09:20 - 09:35 V-Notes Uygulamaları
Cihan Kaya
09:35 - 09:50 2023 Endometriomaya Yaklaşım
Ahmet Namazov
09:50 - 10:05 Adenomyoziste Cerrahi Yaklaşımlar
Ali Akdemir
11:45 - 12:05 KAHVE MOLASI
12:05 - 13:20 İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE FONKSİYONEL TIP
Oturum Başkanları: M. Cihat Ünlü, Mehmet Yılmazer
12:05 - 12:20 Kadın Sağlığında Kolajen Kullanımının Yeri
Sevim Dinçer Cengiz
12:20 - 12:35 Miyoinositol
Şahin Zeteroğlu
12:35 - 12:50 Antioksidanlar
Pınar Yalçın Bahat
12:50 - 13:05 İnfertilitede Omega 3 kullanımı
Yusuf Üstün
13:05 - 13:20 DHEA
Görkem Tuncay
13:20 - 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Talip Gül, Özcan Balat, Fulya Çağlı
 

VS-03 İkinci Trimester Spontan İkiz Gebelikte Adneksial Torsiyonun Tanı ve Tedavisi
Ece Şen

SS-23 Relationship Between Endometrioma Presence in Ovaries and Pathologic Hysterosalpingography Findings: A Retrospective Analysis
Emre Göksan Pabuçcu

SS-24 Bir uterus koruyucu cerrahi olarak, postpartum kanama ve alt segment uterin atonide İstmik Çevre Sütürü
Kağan Açıkgözoğlu

SS-25 Endometrial polip tanısında menopozun rolü nedir?
Derya Burkankulu

SS-26 Relation between uterine immune response with recurrent implantation failure and recurrent miscarriage: Preliminary results
Mehmet Tunç

SS-27 Heterotopik Gebelik: Olağandışı Bir Akut Batın Nedeni
İlkhan Keskin

SS-28 Spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu
İlkhan Keskin

SS-29 İnfertilite hastalarına çekilen Histerosalpingografi sonuçlarının değerlendirilmesi
Ergül Demirçivi

SS-30 Adenomyozis ile İlişkili Jinekolojik Patolojiler
Emine Yılmaz

SS-31 Case Series: OHVIRA syndrome
Ecem Eren

SS-32 Case Report : Spleno-ovarian Fusion
Emine Özhan Özturan

SAATLER SALON 4
09:00-10:00 HEMŞİRELİK OTURUMU
Kurs Koordinatörü: Cem Fıçıcıoğlu
Oturum Başkanları: Gürhan Keleş, Ebru Hatırnaz
09:00- 09:10 OPU Hazırlık , Önemli Noktalara Riskler, Komplikasyon Yönetimi
Belgin Devranoğlu
09:10- 09:20 Embriyo Laboratuvarındaki Son Yenilikler. Neler Yapıyoruz? Embriyo Gelişim Süreçleri ve Bilgilendirme
Burcu Aksu Türan
09:20-09:30 HSG Ne Zaman Yapalım Niçin Önemli, Hidrosalpneks veya Uterus Şekil Bozukluklarında Ne Yapalım ?
Çağlar Çetin
09:30-09:40 OPU ve ET Sonrası Hasta Takibinde Hemşirelerden Beklentiler
Elif Özçetin
09:40-10:00 Tartışma

SAATLER SALON 1
08:50 - 10:30 EMBRİYOLOJİ
Oturum Başkanları:Hakan Yelke, Sinan Özkavukçu, Engin Enginsu
08:50- 09:10 Yapay Zeka ve Embriyoloji Laboratuvarı
Hakan Yelke
09:10- 09:30 Veri Çağında Embriyoloji Laboratuvarı ve Kalite Kontrol
Necati Fındıklı
09:30 - 09:50 Kriyo-Depolamada Yönetim
Sinan Özkavukçu
09:50- 10:10 Sperm Selection By Microfluidic Methods
Allan Pacey
10:10 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 PANEL: ANDROLOJİ
Moderatör: Erkan Alataş
Panelistler: Önder Yaman, Ahmet Hakan Haliloğlu, Selahittin Çayan, Semih Tangal
  Tekrarlayan TESE Yapılmalı Yapılmamalı

Erkek İnfertilitesi Antioksidan Tedaviler Yararlı/Değil

Erkek Fertilitesinin Her Yaşta Korunması

Varikosel Cerrahisi

Azoospermide PRP'nin ve Ekson Tedavisinin Yeri Nedir?
 
 
 
 
12:30 - 13:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI SUNUMU
13:00 - 13:30 KAPANIŞ

SAATLER SALON 2
08:50 - 10:15 OVERYAN STİMÜLASYON
Oturum Başkanları: Serdar Dilbaz, İbrahim Ferhat Ürünsak
08:50- 09:15 Random Start Ovülasyon İndüksiyonu
Volkan Emirdar
09:15 - 09:35 Over Stimulasyonunda Optimal Down Regülasyon: Agonist vs Antagonist
Ebru Öztürk
09:35- 09:55 Over Stimulasyonunda Progestin veya GnRH Antagonist
Yeşim Akdemir
09:55 - 10:15 Tartışma
  KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 OTURUM IVF
Oturum Başkanları: Ümit Görkem, Pervin Karlı
11:00 - 11:15 İnfertilitede Alternatif Tıp Uygulamaları
Mert Ulaş Barut
11:15 - 11:30 Obezite ve IVF
Sevtap Hamdemir Kılıç
11:30 - 11:45 Ovulasyon İndüksyonu ve Lluteal Faz Desteği
Ahmet Erdem
11:45 - 12:00 ICSI mi IVF mi?
Esat Orhon
12:00 - 12:15 IVF Komplikasyonlarının Yönetimi
Mehmet Yılmazer

SAATLER SALON 3
08:50 - 10:05 EMBRİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Mehmet Cıncık, Kerem Dirican, Leman Rasa Erel
08:50 - 09:05 Gonad Dokusu Kriyoprezervasyonu; Klinisyen Gözüyle Neredeyiz?
Yusuf Aytaç Tohma
09:05- 09:20 Tese Dokusundan Elde Edilen İmmotil Spermi Aktive Etmek İçin En İyi Metod Nedir?
Mehmet Cıncık
09:20 - 09:35 Güncel Sperm Seçim Teknikleri: Son Durum
Kerem Dirican
09:35 - 09:50 Oosit Aktivasyon Methodları
Özgür Çınar
09:50 - 10:05 Tartışma
  KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 AZERBAYCAN ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları: Cemile Gurbanova, Abdullah Arman Özdemir
11:00 - 11:20 İnferttil Popülasyonda Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
Turab Janbanksiov
11:20 - 11:40 Obstrüktif ve Nonobstrüktif Azospermlerde Sperm Bulma Yöntemi
Abdullah Arman Özdemir
11:40 - 12:00 Infertilite ve Endometriozis İlişkileri
Ahmet Namazov
12:00 - 12:20 IVF Öncesi Histeroskopinin Yeri
Hayale Tahmazi
12:20 - 12:30 Tartışma