Önemli Tarihler: Kongreye -40 Gün Kaldı

ANA KONULAR


KONU BAŞLIKLARI

 • Androloji
 • ART: Güvenlik ve Komplikasyonlar
 • Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi ve Yönetimi
 • Çok Merkezli Çalışma Sonuçları, Doku
 • Gamet ve Oosit Kriyoprezervasyon
 • Erkekte Kısırlık: Temel Araştırma, Tanı ve Tedavi
 • Erken Gebelik Kaybı ve Tedavi Seçenekleri
 • Embriyoloji
 • Endometriozis
 • GnRH Agonistleri ve Antagonistleri
 • İnfertilite Görüntüleme Teknikleri
 • İnfertilite: Güncel Tanı ve Tedavi
 • İnsan Üremesinde Temel Araştırmalar
 • İnvitro Maturasyon
 • Kanıta Dayalı Üreme Tıbbı
 • Kanser ve Fertilite Koruması
 • Kontrasepsiyon
 • Kök Hücre Araştırmaları ve Açılımlar
 • Menopoz ve Osteoporoz: Yeni Tedaviler ve İkilemler
 • Ovülasyon İndüksiyonu ve Intrauterin İnseminasyon
 • PCOS: Yeni Tedavi Seçenekleri
 • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
 • Psikoloji ve Danışmanlık, Reprodüktif Yaşlanma
 • Reprodüktif cerrahi (Laparoskopi, histeroskopi, mikrocerrahi teknikleri)
 • Reprodüktif Genetik
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
 • Uterin Transplantasyon, Immunsupresyon ve Gebelik
 • Üreme Çağı Enfeksiyonları HPV Enfeksiyonu ve Korunma
 • Üreme Çağında Kozmetik Vajinal Cerrahi
 • Üreme Endokrinolojisi
 • Üreme Genetiği
 • Üreme Tıbbında Hukuksal, Etik, Ekonomik ve Küresel Perspektifler
 • Üreme Tıbbında Kalite Yönetimi
 • Yardımcı Üreme Teknolojileri
 • Yeni İlaçlar ve Yeni Teknolojiler
 • Yüksek Riskli Gebelik Maternal Kanda Fetal DNA İncelemeleri